Przepisy o polskiej spółce holdingowej (PSH) obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. są obecnie modyfikowane w ramach nowelizacji ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw z 15 września 2022 r., znajdującej się na etapie prac senackich. Proponowane zmiany dotyczą m.in. złagodzenia warunków stosowania PSH, co ma przybliżyć polskie zasady opodatkowania holdingów  do regulacji obowiązujących w innych krajach.
 
Jednak nie wszystkie warunki stosowania PSH, które od początku budzą wątpliwości przedsiębiorców, zostały objęte ww. nowelizacją. Jednym z nich jest obowiązek ustalenia przez spółkę holdingową, czy jej pośredni lub bezpośredni wspólnicy nie pochodzą z rajów podatkowych.
 
 

#WIĘCEJ na ten temat w artykule na łamach Dziennika Gazety Prawnej autorstwa Moniki Grobelskiej i Pawła Wyciślika z Zespołu Podatków Dochodowych MDDP.