Polska zasypała unijny trybunał pytaniami o VAT

 

W ciągu dwóch dekad polskiej obecności w Unii Europejskiej TSUE orzekał 84 razy w sprawie polskich przepisów o podatku od towarów i usług.

 

Z opublikowanych danych wynika, że najwięcej spraw rozstrzygniętych przez TSUE dotyczy Niemiec (197). Drugie miejsce zajmuje Wielka Brytania, która opuściła już Unię Europejską (119). Następne są Holandia (118), Włochy (92) i Polska (84). Za naszym krajem znalazły się: Francja (72), Węgry (69) i Rumunia, obecna w UE od 1 stycznia 2007 r. (65).

W tym kontekście Tomasz Michalik, partner, doradca podatkowy, szef zespołu VAT w MDDP zauważa:

W opublikowanych statystykach zaskakuje to, że niektóre państwa członkowskie nie zadały dotąd ani jednego pytania prejudycjalnego, a niektóre zaledwie kilka przez okres 20 lat lub dłużej. A przecież nie jest tak, że brak pytań z Malty czy Cypru oznacza, iż system VAT w tych państwach jest idealnie dostosowany do prawa unijnego.

W moim przekonaniu liczby spraw wynikają z kilku powodów. Po pierwsze, istotna jest wielkość i różnorodność gospodarki, bo im więcej podatników działających w różnych jej obszarach, tym więcej problemów związanych z opodatkowaniem poszczególnych aktywności – często pionierskich czy nietypowych.

Druga przyczyna wynika z wagi i istotności VAT dla budżetowych przychodów. W państwach, w których podatek ten jest dominującym elementem wpływów fiskalnych, oraz w tych, w których liczba oszustw w obszarze VAT jest szczególnie dotkliwa, powstają regulacje lub tworzy się praktyka, która budzi wątpliwości sądów krajowych co do poziomu nakładanych na podatników ograniczeń i obowiązków. Stąd m.in. bierze się tak dużo pytań zadawanych przez sądy węgierskie i rumuńskie.

Wreszcie, co wydaje się najważniejsze, liczba pytań do TSUE wynika z dojrzałości sędziów i ich właściwego rozumienia roli unijnego trybunału. Nie rozstrzyga on za sądy spraw podatników i nie ingeruje w samodzielność i niezależność sędziowską, ale wspiera sędziów sądów krajowych w jednym obszarze – zgodności prawa lub praktyki krajowej z prawem unijnym. Z tego punktu widzenia należy wysoko ocenić działalność tych polskich sądów, które rozumiejąc rolę TSUE, nie wahają się zadawać pytań prejudycjalnych, gdy wymaga tego sytuacja.

 

***

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9499007,polska-zasypala-unijny-trybunal-pytaniami-o-vat.html.