Działania podejmowane przez MF nieprzerwanie dążą do tego, aby informacje dotyczące cen transferowych były przekazywane coraz bardziej efektywnie, czego przejawem są zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Część zmian, tj. możliwość niesporządzania analizy cen transferowych u mikro- i małych przedsiębiorców czy w tzw. transakcjach rajowych, obowiązują już z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.

Zmiany, które weszły w życie w większości od 1 stycznia 2022 r., nie są rewolucyjne w porównaniu do tych, które zostały wprowadzone w roku 2017 czy w roku 2019. Mają one co do zasady charakter porządkujący.

Zdaniem autorki: Marta Klepacz, starszy menedżer w Zespole Cen Transferowych w MDDP

Zmiany są raczej korzystne, ale część może budzić obawy

Jeśli chodzi o ocenę Polskiego Ładu w kontekście formularza TPR, to zmian na korzyść podatników jest dużo (np. systemowe wydłużenie terminów, połączenie formularza TPR i oświadczenia w jeden dokument, rozszerzenie katalogu transakcji zwolnionych z dokumentowania czy przygotowania analiz cen transferowych). Jednak obawy budzi rozszerzenie sankcjonowania w zakresie cen transferowych na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Konsekwencją likwidacji oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jest również modyfikacja sankcji karnych skarbowych w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji o cenach transferowych. Pozostaje śledzić planowaną cyfryzację lokalnej dokumentacji podatkowej poprzez jej integrację z informacją o cenach transferowych. Uprości to obowiązki dokumentacyjno- -sprawozdawcze podatników i da więcej możliwości analitycznych administracji. Dodatkowo, warto monitorować podejście MF w zakresie raportowania transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

#WIĘCEJ w artykule w artykule Marty Klepacz i Martyny Filipak z Zespołu Cen Transferowych MDDP na łamach Rzeczpospolitej – link.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Marta Klepacz, Martyna Filipiak