Powrót raportowania schematów krajowych

W trakcie „majówki” – 2 maja 2023 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym 1 lipca b.r. zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Od tego także dnia zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych krajowych zostanie odwołane.

Co to oznacza w praktyce?

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego będzie 30 dni na dopełnienie obowiązków MDR. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele podmiotów w okresie pandemii i zagrożenia pandemicznego nie raportowało schematów podatkowych krajowych, będą one zobligowane do prześledzenia okresu ponad 3 lat.

Za niewywiązanie się z obowiązków MDR grożą sankcje, które mogą sięgać nawet 33,5 mln PLN. Są to jedne z najwyższych kar w Unii Europejskiej.

Jak możemy pomóc?

Eksperci MDDP są gotowi wspomóc Państwa przeprowadzając audyt MDR w zakresie zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce od początku stycznia 2020 do końca czerwca 2023 roku. Badanie pozwoli stwierdzić, czy wystąpiły uzgodnienia, które podlegają obowiązkowi raportowania jako schematy podatkowe.

Nasza weryfikacja będzie obejmować takie kwestie jak:

  • transakcje,
  • zawarte umowy,
  • wdrożone rozliczenia podatkowe,
  • inne zdarzenia, które mogą stanowić schemat podatkowy.

Efektem naszych prac będzie syntetyczne memorandum dotyczące analizowanych zdarzeń. Wskażemy, które z nich zostały zweryfikowane, które wymagają zaraportowania i na jakiej podstawie oraz wskażemy ewentualne zgłoszenia MDR, które nie podlegały obowiązkowi raportowania.

Jeżeli w trakcie przeglądu zidentyfikujemy zdarzenia, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Szefa KAS, to wesprzemy Państwa zarówno w samym procesie zgłoszenia, jak i przygotowania innych pism z nim związanych.

***

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Justyna Bauta-Szostakjustyna.bauta-szostak@mddp.pl

+48 502 241 631

Gniewomir Parzyjagłagniewomir.parzyjagla@mddp.pl

+48 664 718 736

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.