Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 7 kwietnia br., uchyliła przepisy o telepracy. Zamiast nich w kodeksie pojawiła się praca zdalna. Przypomnijmy, że pracą zdalną jest całkowite lub częściowe wykonywanie obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania, m.in. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Tym samym pracownik, który pracuje spoza terytorium Polski na rzecz krajowego pracodawcy, może powodować dodatkowe obowiązki dla polskiej firmy. Praca zdalna z innego kraju, zwłaszcza np. menedżerów, kierowników i dyrektorów, może oznaczać obowiązki podatkowe za granicą także dla firmy, która ich wysyła.

Anna Misiak, partner, doradca podatkowy w MDDP, zauważa:

Gdy osoby pracujące za granicą zajmują się zawieraniem umów, badaniem rynku i innymi czynnościami bezpośrednio wpływającymi na politykę handlową firmy, w danym kraju może powstać tzw. zakład. Chodzi o taką formę firmowej obecności za granicą, która może kreować tam jej działalność, a tym samym jakąś część jej dochodów, a to z kolei może prowadzić do opodatkowania firmy w kraju pracy pracownika.

***

#WIĘCEJ w artykule na stronie dziennika Rzeczpospolita >>
https://firma.rp.pl/prawo-i-podatki/art39174011-praca-zdalna-z-innego-kraju-to-dodatkowe-obowiazki-dla-firmy-w-polsce.