Ostatnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego idą w ślad za coraz to bardziej restrykcyjnym podejściem organów podatkowych odnośnie do prawa do zwolnienia z podatku u źródła.

 

Wraz z końcem 2023 r. NSA wydał kilka wyroków dotyczących podatku u źródła, które mogą mieć duży wpływ na praktykę stosowania przepisów o podatku u źródła w odniesieniu do spółek holdingowych. Wnioski płynące z opublikowanych uzasadnień dwóch z tych orzeczeń (sygn.: II FSK 27/23 oraz II FSK 29/23) nie są optymistyczne dla międzynarodowych inwestorów (w tym dla funduszy inwestycyjnych) działających w Polsce za pośrednictwem spółek celowych, którzy tworzą struktury holdingowe mające usprawnić i zabezpieczyć ich działalność.

Wyroki te podają w wątpliwość zasadność:

  • istnienia struktur holdingowych w dotychczas znanej formie oraz
  • samej instytucji opinii o stosowaniu podatkowej preferencji.

NSA podtrzymał stanowisko WSA w Lublinie oraz fiskusa odnośnie do odmowy wydania opinii o stosowaniu preferencji w podatku u źródła na rzecz spółek holdingowych.

Przypomnijmy, że taka opinia zwalnia przez trzy lata polskiego płatnika z obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu wypłacanych na rzecz zagranicznego wspólnika należności (m.in. dywidend oraz odsetek), których kwota przekracza 2 mln zł w danym roku (w ramach mechanizmu pay and refund).

***

#WIĘCEJ w artykule Piotra PaśkiJustyny Adamskiej w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9441739,preferencje-w-podatku-u-zrodla-problem-spolek-holdingowych.html.