Określenie właściwego profilu funkcjonalnego może być dużym wyzwaniem ze względu na nieostre definicje oraz granice pomiędzy różnymi profilami. Warto je jednak podjąć, bowiem niepoprawne określenie profilu funkcjonalnego może mieć negatywne skutki w sytuacji kontroli organów podatkowych.

Określenie profilu funkcjonalnego to jedno z podstawowych zagadnień w obszarze cen transferowych. Posiada istotne znaczenie zwłaszcza w umiejscowieniu podmiotu i jego roli w łańcuchu wartości dodanej w grupie kapitałowej. Profil funkcjonalny jest także określany w kontekście ustalania przebiegu transakcji i określenia analizy funkcjonalnej obejmującej opis pełnionych przez poszczególne podmioty powiązane funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk. Profile danego podmiotu nie muszą być jednak ze sobą zbieżne w zależności od perspektywy.

Profil funkcjonalny przekłada się na właściwy wybór metody kalkulacji i weryfikacji rynkowego charakteru wynagrodzenia. Ponadto w niektórych przypadkach jest on także istotny przy uzasadnianiu poziomu wynagrodzenia w transakcji kontrolowanej w kontekście wyboru odpowiedniego punktu/zakresu w zidentyfikowanym przedziale rynkowym.

___

#WIĘCEJ w artykule Marty Klepacz oraz Natalii Rutkowskiej w dzienniku Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/podatki/art38106661-profile-funkcjonalne-a-ryzyka-cen-transferowych.