Przygotowania do KSEF w jednostkach samorządu terytorialnego – o co pytają na szkoleniach?

Implementacja Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w sektorze finansów publicznych oznacza rewolucyjne zmiany. Proces ten wymaga bowiem kompleksowego podejścia, obejmującego perspektywy różnych jednostek, które mogą być zaangażowane w obieg faktury, np. sprzedawcy, nabywcy, a także wystawcy i odbiorcy faktury.

Co ważne, wdrożenie KSeF nie sprowadza się tylko do kwestii technicznych. Jest to złożony proces organizacyjny, który wymaga ścisłej współpracy działów informatycznych, organizacyjnych i prawnych, a także komórek merytorycznych oraz finansów i księgowości.

Wyzwania te nabierają szerszego wymiaru zwłaszcza w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (JST) w większych miastach, które mają setki jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

Jakie działania powinny podjąć JST przed wprowadzeniem KSeF?

***

#WIĘCEJ w artykule Janiny FornalikKlaudyny Matusiak-Frey w Dzienniku Gazecie Prawnej >
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9379537,przygotowania-do-ksef-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego.html.