Raje podatkowe: przepisy o pośrednich transakcjach wreszcie uchylone

Jest to bardzo pozytywna wiadomość dla podatników, zwłaszcza tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na rozpoczęcie weryfikacji w zakresie tych transakcji. Dla podatników, którzy rozpoczęli już realizację obowiązków, może być to duże zaskoczenie. Niezależnie od tego należy docenić, że absurd wprowadzonych w 2021 r. regulacji, został w końcu zauważony.

Cena rynkowa i dokumentacja

Ministerstwo w uzasadnieniu do projektu ustawy wskazało, że wprowadzenie przepisów o pośrednich transakcjach rajowych oznaczało w praktyce konieczność badania rzeczywistego właściciela należności wynikającej z każdej transakcji, również tej pomiędzy podmiotami niepowiązanymi, przekraczającej wyznaczone progi dokumentacyjne. Dla części przedsiębiorstw wiązałoby się to z koniecznością weryfikacji kilkuset lub nawet kilku tysięcy kontrahentów.

Cały artykuł Magdaleny Marciniak do przeczytania na stronie rp.pl – link