Ranking Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej

W tegorocznym rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolitej eksperci MDDP zajęli pierwsze miejsce w aż trzech kategoriach:

  • Monika Dziedzic – lider kategorii Międzynarodowe prawo podatkowe
  • Alicja Sarna – lider kategorii Postępowania podatkowe
  • Tomasz Michalik – lider kategorii VAT

 Najlepsi w postępowaniach

MDDP (wspólnie z mec. Iwoną Jakubiak) zostało nagrodzone w kategorii przełomowych wyroków za prestiżową sprawę dotyczącą wykorzystania podsłuchów przez organy podatkowe (sygn. I FSK 1860/17). Sprawę tę prowadził Tomasz Michalik z udziałem Alicji Sarny. Naczelny Sąd Administracyjny określił, jakie kryteria muszą spełniać tego typu dowody, by mogły być dowodem w postępowaniu podatkowym. To przełomowe orzeczenie, w którym sąd dał organom podatkowym wytyczne w zakresie rzetelnego prowadzenia postępowań.

Kapituła wyróżniła też naszą sprawę zbycia galerii handlowej(I FSK 293/17), którą prowadził Bartosz Bogdański i Tomasz Olkiewicz.Wyrok był przełomowy, gdyż wyznaczał nową linię orzeczniczą i był pierwszym z serii wyroków, gdzie sądy zaczęły akceptować stanowisko podatników wbrew utrwalonemu stanowisku organów podatkowych. Ponadto wyrok podkreślił istotność funkcji ochronnej indywidualnych interpretacji podatkowych i niemożność kwestionowania ich przez organy podatkowe z błahych powodów.

Już drugi rok z rzędu sprawy prowadzone przez MDDP są nagradzane jako przełomowe i wpływające na kształtowanie się korzystnej dla podatników linii orzeczniczej. Warto też podkreślić, że pod względem liczby spraw sądowych prowadzonych przed sądami administracyjnymi jesteśmy w ścisłej rynkowej czołówce. W 2019 r. poprowadziliśmy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi 31 wygranych i 13 przegranych spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu.

Oceny i wyboru wyroków dokonywała Kapituła w składzie: prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski), prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku), prof. Artur Nowak-Far (Szkoła Główna Handlowa) oraz reprezentant organizacji przedsiębiorców – wiceprezydent Pracodawców RP Piotr Kamiński. 

Silna pozycja na rynku

MDDP zajęła 5 miejscepod względem przychodów (poprawiając swój wynik z tamtego roku o ponad 17 proc.), natomiast pod względem liczby doradców podatkowych – z 35 osobami z uprawnieniami doradcy – jesteśmy, tak jak w tamtym roku, na 6 miejscu.