Recharakteryzacja transakcji – czy możliwa dla tych, zawartych przed 2019 rokiem?

 

Organy podatkowe kontrolując ceny transferowe mogą korzystać z narzędzia recharakteryzacji transakcji.

 

Oznacza to możliwość uznania przez organ, że analizowana transakcja faktycznie stanowiła inną transakcję niż ta określona przez podatnika lub że podmioty niepowiązane w ogóle nie zawarłyby takiej transakcji.

Skutkiem zastosowania recharakteryzacji jest więc zmiana jej charakteru i przyjęcie skutków podatkowych innej transakcji lub całkowite pominięcie jej w rozliczeniach podatnika.

Z naszego doświadczenia wynika, że w tej chwili organy nie dokonują recharakteryzacji w postaci zupełnego pominięcia transakcji. Natomiast coraz częściej dokonują reklasyfikacji, która polega na ustaleniu innych skutków podatkowych zawartej transakcji.

 

***

#WIĘCEJ na ten temat w artykule Marty KlepaczPawła Szlachetko z zespołu cen transferowych MDDP na stronie dziennika Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art40270841-recharakteryzacja-transakcji-czy-mozliwa-dla-tych-zawartych-przed-2019-r.