Restrukturyzacja zobowiązań finansowych i jej skutki

Zaciąganie kredytów lub pożyczek stało się powszechną formą finansowania inwestycji czy wydatków związanych np. z kupnem środków transportu. Praktyka ta wiąże się jednak z ryzykiem, ponieważ na skutek zmiany sytuacji finansowej dłużnika spłata zobowiązania nie będzie już możliwa.

W takim przypadku możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji posiadanych zobowiązań, czego najczęstszym przykładem jest refinansowanie. Jednak w obrocie gospodarczym dostępne są także inne rozwiązania – od nowacji, poprzez zmianę wierzyciela, aż po zwolnienie dłużnika z długu.

Najczęstszym sposobem restrukturyzacji zobowiązań finansowych jest refinansowanie. Polega ono na zaciągnięciu nowego kredytu (pożyczki) na spłatę dotychczasowego zobowiązania, a nowe zobowiązanie udzielane jest zazwyczaj na korzystniejszych warunkach. W tym kontekście pojawiają się wątpliwości, które dotyczą tego, w jaki sposób odsetki i prowizje od refinansowanych kredytów (pożyczek) powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

___

#WIĘCEJ w artykule Darii GórkiMoniki Grobelskiej na stronie dziennika Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/finanse/art38249431-restrukturyzacja-zobowiazan-finansowych-i-jej-skutki.