Rewolucja w podatku od nieruchomości od 2025 r.

4 lipca 2023 r. Trybunał Konstytucyjny uznał definicję budowli w podatku od nieruchomości za niezgodną z Konstytucją, z uwagi na konstrukcję odsyłającą do Prawa budowlanego. To wyrok rewolucyjny (sygn. akt SK 14/21). 

Ustawodawca na wprowadzenie nowej definicji budowli do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma 18 miesięcy. Należy zatem zakładać, że nowe zasady opodatkowania będą obowiązywać od 2025 r.

Trybunał w ustnym uzasadnieniu wskazał, że wszystkie decyzje wydane na podstawie niekonstytucyjnego przepisu, pozostają w mocy.

Wyrok jest przełomowy, oznacza największe zmiany w podatku od 20 lat. Szczegóły dotyczące nowych zasad opodatkowania będą wynikać z nowych regulacji, których jeszcze nie znamy. Pośredni wpływ na przepisy może mieć uzasadnienie pisemne do wyroku TK.

Będziemy informować o wszystkich nowych okolicznościach mających wpływ na opodatkowanie budowli i innych obiektów podatkiem od nieruchomości. 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Rafał Kran

rafal.kran@mddp.pl

(+48) 693 290 919

Anna Krzyżanowska

anna.krzyzanowska@mddp.pl

(+48) 503 972 842

 

 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.