Rozliczanie fit-outów i cash contribution dla celów podatkowych
- kompendium wiedzy dla branży real estate

Rozliczanie wydatków na fit-outy i cash contribution dla celów podatkowych często powoduje wiele wątpliwości w działach finansowych. Regulacja podatkowa jest lakoniczna. Konieczne jest uwzględnienie orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych. Ponadto właściwe rozliczenie wymaga uwzględnienia takich elementów, jak zapisy umowne, zakres techniczny wykonanych prac, sposób finansowania prac, w tym partycypacja najemcy w kosztach.

 • Jaki model rozliczeniowy jest stosowany w Państwa firmie?
 • Jakie okoliczności decydują o sposobie rozliczenia fit-outów i cash contribution?

Mając na uwadze, naszą bogatą praktykę w zakresie rozliczeń cost segregation oraz rozliczeń fit-outów, oferujemy Państwu szkolenie z rozliczania fit-outów i cash contribution.  Celem jest przedstawienie możliwych scenariuszy rozliczeniowych wraz z elementami praktycznymi. Przedstawione zostanie również zagadnienie tzw. podatkowych RMK, tj. nowej linii interpretacyjnej, która pojawiła się w 2021 r.  

 1. Rozliczanie kosztów w czasie – „podatkowe RMK” – nowa linia interpretacyjna
 2. Podział fit-outów na pierwotne i wtórne
 3. Fit-outy jako CAPEX – rozliczenie do wartości początkowych środków trwałych – przykłady i praktyka
 4. Fit-outy jako OPEX – rozliczenie bezpośrednio do wyniku podatkowego – przykłady i praktyka
 5. Rozliczenie zwrotu kosztów od najemcy/wynajmującego – przykłady i praktyka
 6. Specyfika cash contribution – przykłady i praktyka
 7. Specyfika rozliczeń letting fee
 8. Podstawy rozliczeń cost segregation (środki trwałe i KŚT)
 • Dla osób w działach podatkowych i finansowych, zajmujących się rozliczaniem i kwalifikacją wydatków.
 • Dla dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.
 • Nagranie szkolenia dostępne dla uczestników przez 30 dni od otrzymania linku
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Koszt dostępu do szkolenia wynosi 890 zł netto za osobę.
 • Drugiej i kolejnym osobom z tej samej firmy przysługuje rabat w wysokości 10%.
 1. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, w kolejnym mailu otrzymają Państwo indywidualny link do strony internetowej, na której odbędzie można odtworzyć szkolenie. Dostęp do szkolenia jest aktywny przez 30 dni.

 2. Szkolenie jest płatnym warsztatem online dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zamówienia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Dorota Chruściel-Dziekańska (sprawy organizacyjne)
e-mail: dorota.chrusciel-dziekanska@mddp.pl

Rafał Kran

Partner I Doradca podatkowy
Email: rafal.kran@mddp.pl
+48 693 290 919