Rozliczenia VAT przy sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Kwestia prawa do odliczenia VAT przez gminy w różnych wariantach sprzedaży nie została kompleksowo objaśniona, a więc nie każda z możliwych opcji jest równie bezpieczna pod względem rozliczeń.

Zdaniem Janina Fornalik, w przypadku sprzedaży węgla za pośrednictwem innego podmiotu gmina jest odpowiedzialna za rozliczenie VAT z tytułu sprzedaży węgla, niezależnie od udziału podmiotu pośredniczącego.

Jednak najwięcej trudności pojawia się w przypadku, gdy podmioty współdziałają ze sobą. Aby uniknąć wątpliwości, gminy powinny zawczasu ustalić m. in, która z nich jest zobowiązana do zakupu i na terenie której z nich będzie składowane paliwo stałe.

#WIĘCEJ na temat interpretacji różnych wariantów sprzedaży węgla i rozliczania VAT w artykule Dziennik Gazeta Prawna.