Rozliczenie roczne – wyższy limit ulgi na jedno dziecko nie dla wszystkich małżonków

Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają małżonkom na wspólne opodatkowanie swoich dochodów za rok, w którym zawarli związek małżeński.

W tym obszarze nie znowelizowano jednak przepisów o uldze na dzieci. W konsekwencji oznacza to, że niektórzy małżonkowie, którzy wychowują jedno dziecko, mogą mieć niższy limit uprawniający ich do zastosowania ulgi.

Warto o tym pamiętać z uwagi na zbliżający się termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2022 r.

Przypomnijmy, że co do zasady prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem przysługuje, gdy małżonkowie są w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

___

#WIĘCEJ w artykule Doriana Jabłońskiego na stronie dziennika Rzeczpospolita:

https://www.rp.pl/podatki/art38069261-rozliczenie-roczne-wyzszy-limit-ulgi-na-jedno-dziecko-nie-dla-wszystkich-malzonkow.