Same rachunki za najem nie wystarczą, by przedsiębiorca mógł odliczyć koszty

Aby koszt najmu mieszkania w innej miejscowości został uznany za koszt uzyskania przychodu, faktury i rachunki to za mało. Niezbędne są też dokumenty potwierdzające wykonywanie usług i uzasadniające konieczność pobytu w danej miejscowości. Obowiązkiem podatnika jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów jest wykazanie związku między poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodów, zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To wykazanie powinno opierać się na dowodach. Więcej w komentarzu Rafała Sidorowicza dla Prawo.pl.