Spółki giełdowe bliżej ulg dla holdingów

Spółki z rozproszonym akcjonariatem nie muszą badać, czy ich udziałowcy mają powiązania z rajami podatkowymi, żeby skorzystać ze zwolnienia podatkowego dywidend oraz dochodu ze sprzedaży udziałów lub akcji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. To pierwsze orzeczenie, w którym sąd zwrócił uwagę na kolejną wadę obowiązujących od początku 2022 r. przepisów o polskiej spółce holdingowej.

– Obecne brzmienie przepisów w praktyce pozbawia spółki z rozproszonym akcjonariatem możliwości zastosowania preferencji podatkowych przewidzianych w ramach PSH. Nie ulega wątpliwości, że jest to niezgodne z celem wprowadzenia reżimu PSH, czyli zachętami do zakładania i przenoszenia holdingów do Polski – komentuje Monika Grobelska, starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

___

#WIĘCEJ w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8715218,spolki-gieldowe-zwolnienia-podatkowe-ulgi-dla-holdingow.html