branża ubezpieczeniowa

Sprawa Aspiro (C-40/15) – zwolnienie VAT w branży ubezpieczeniowej

MDDP reprezentowało przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej podatnika w sprawie Aspiro (C-40/15) dotyczącej możliwości i zakresu stosowania zwolnienia z VAT do usług likwidacji szkód ubezpieczeniowych świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeniowych przed podmioty zewnętrzne, a w szerszym ujęciu dla wszelkich usług wspierających działalność ubezpieczeniową.

Stanowisko Trybunału rozstrzygnęło o zgodności krajowych regulacji z Dyrektywą VAT w tym zakresie. Wyrok Trybunału wyjaśnił, czy i w jakich sytuacjach podmioty świadczące usługi outsourcingu dla ubezpieczycieli korzystają ze zwolnienia od VAT, w tym jakie konsekwencje ma łączenie działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego z usługami likwidacji szkód.

Ostateczny wynik sprawy miał bardzo duży wpływ na ocenę outsourcingu jako efektywnego sposobu optymalizacji procesów gospodarczych. Tym samym orzeczenie w sprawie ma bardzo duży wpływ na branżę ubezpieczeniową oraz na kierunki rozwoju modelu biznesowego w tej branży w najbliższych latach zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Za prowadzenie sprawy odpowiadał Zespół VAT MDDP kierowany przez Tomasza Michalika.