Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce - ważne informacje dla pracodawców

13 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. Do odwołania został wstrzymany drogowy ruch graniczny na przejściach granicznych i wprowadzono ograniczenia co do osób, które mogą wjechać na terytorium RP. Na 14 dni zawieszono połączenia lotnicze. Ponadto wprowadzono ograniczenia w handlu detalicznym w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz ograniczenia w pracy wielu innych przedsiębiorców m.in. z branży gastronomicznej, targowej czy rozrywkowej. Poniżej krótkie podsumowanie tych regulacji.

1. Kogo nie dotyczą ograniczenia w przekraczaniu granic

Ograniczenia w przekroczeniu granic RP nie dotyczą:

  • Obywateli Polski;
  • Cudzoziemców, którzy są małżonkami obywateli Polski albo ich dziećmi;
  • Osób posiadających Kartę Polaka;
  • Cudzoziemców posiadających prawo stałego albo czasowego pobytu w Polsce;
  • Cudzoziemców mających prawo do pracy w Polsce (pracujący w Polsce na takich samych prawach jak obywatele polscy (np. obywatele innych krajów UE), posiadających zezwolenie na pracę lub pracujących na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy);
  • Kierowców w transporcie towarowym.

Jak wynika z powyższego pracownicy zagraniczni, którzy pracują w Polsce, w tym na podstawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy mogą do Polski wjechać, jednak będą musiały się poddać kwarantannie (o czym poniżej w punkcie 2).

2. Obowiązkowa kwarantanna

Osoby wjeżdżające do Polski są zobowiązane do odbycia kwarantanny, która ma trwać 14 dni licząc od dnia następnego po dniu przekroczenia granicy. Obowiązek odbycia kwarantanny w tym przypadku następuje z mocy prawa i nie wymaga wydania odpowiedniej decyzji przez organ inspekcji sanitarnej.

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy kierowców (zarówno w transporcie osobowym jak i towarowym, załóg statków morskich oraz statków powietrznych).

3. Zamknięcie zakładów pracy

Ograniczenia w działalności placówek handlowych, lokali gastronomicznych czy instytucji kultury również mają istotny wpływ na sytuację przedsiębiorcy jako pracodawcy jak i jego pracowników. Jeśli na czas zamknięcia zakładu pracy pracownikowi nie można powierzyć innej, odpowiedniej pracy pracownicy są uprawnieni do otrzymania tzw. wynagrodzenia przestojowego.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z Wiktorią Cieślikowską, wiktoria.cieslikowska@mddp.pl

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia: