Ministerstwo Finansów ogłosiło dzisiaj, że w związku z najnowszymi wskaźnikami inflacji podjęto decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze (np. mięso, produkty mleczarskie, jaja, zboża i produkty zbożowe, warzywa i owoce).

 

Obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze obowiązywała od 1 lutego 2022 i była uzasadniona wysokim poziomem inflacji. Okresowe obniżenie stawki VAT z 5% do 0% było regularnie przedłużane i na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług obowiązuje do 31 marca 2024 roku.

Zgodnie z opublikowanym 12 marca 2024 r. komunikatem, dalszego przedłużenia przejściowej stawki VAT 0% nie będzie. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2024 r. obowiązującą stawką VAT dla podstawowych produktów żywnościowych będzie 5% stawka podatku.

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Finansów uzasadnia swoją decyzję obniżeniem inflacji (według wstępnych danych GUS w styczniu br. obniżyła się do 3,9% (r/r), osiągając najniższy poziom od marca 2021 r.), spadkiem rocznego tempa wzrostu cen żywności i napojów alkoholowych (do 4,9% w styczniu br. – najniżej od września 2021 r.) oraz przewidywanymi, dalszymi spadkami inflacji i tempa wzrostu cen żywności.

Powrót do opodatkowania stawka 5% VAT wybranych produktów żywnościowych wiąże się m.in. z koniecznością przeprogramowania kas fiskalnych. Jednocześnie, zmiana ta nie ma wpływu na opodatkowanie VAT usług gastronomicznych – w tym zakresie w dalszym ciągu właściwa pozostaje stawka 8% VAT (z pewnymi wyjątkami).

Jeżeli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia w tym zakresie, prosimy o kontakt z ekspertami:

Tomasz Michalik
tomasz.michalik@mddp.pl+48 501 733 720
Janina Fornalik
janina.fornalik@mddp.pl+48 660 440 141

lub z Państwa doradcą ze strony MDDP.

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.