Świąteczna paczka dla pracownika zwolniona z PIT do 2 tys. zł

Szczegóły ulgi znajdziemy w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Wynika z niego, że zwolnione z podatku są pracownicze benefity do 1 tys. zł rocznie. Z kolei art. 52l pkt 3 ustawy o PIT (wprowadzony przez Tarczę antykryzysową) podnosi kwotę ulgi do 2 tys. zł rocznie. I ten wyższy limit nadal obowiązuje. Jak bowiem czytamy w art. 52l pkt 3 ustawy o PIT kwota zwolnienia
wynosi 2 tys. zł „w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu Covid-19”. Z tego wniosek, że większą ulgę mamy jeszcze w 2022 i 2023 r.

Jak liczyć limit?
Przykład:
Firma ABC zafundowała pracownikowi karnet uprawniający do wstępu na obiekty sportowe
(basen, siłownia, ścianka wspinaczkowa). Wartość tego świadczenia to 150 zł miesięcznie.
Pracownik dostał też paczkę świąteczną za 400 zł. Limit zwolnienia z PIT wynosi 2 tys. zł rocznie.
Nadwyżka, czyli 200 zł, jest opodatkowana.

 

Czytaj więcej w artykule Rafała Sidorowicza w Archiwum Rzeczpospolitej- link