Szerokie możliwości wykorzystania analiz cen transferowych

Analiza cen transferowych, poza nielicznymi wyjątkami, jest jednym z obowiązkowych elementów dokumentacji cen transferowych (jako analiza porównawcza lub analiza zgodności). To właśnie ta analiza jest głównym narzędziem pozwalającym na weryfikację, czy warunki ustalane w transakcjach między podmiotami powiązanymi odpowiadają zasadzie ceny rynkowej (ang. arm’s length principle).

To jest podstawowe zastosowanie analiz cen transferowych, ale czy jedyne? Odpowiedź brzmi – nie. W praktyce analizy te mają bowiem szersze zastosowanie niż tylko element dokumentacji i to zarówno biznesowe – wspierające przy podejmowaniu decyzji biznesowych, jak i wspierające podatnika, np. przy wnioskowaniu i korzystaniu z ulg i zwolnień podatkowych. To ważna wiadomość, bowiem często analiza cen transferowych stanowi najdroższy element dokumentacji cen transferowych. Warto zatem przyjrzeć się, gdzie jeszcze takie analizy mogą zostać wykorzystane.

Analiza cen transferowych jest nie tylko obowiązkowym elementem dokumentacji, ale i podstawowym narzędziem do uzasadnienia rynkowości transakcji. Aby jednak spełniała swoją funkcję musi być wysokiej jakości. Jeśli organ nie zgadza się z wynikami posiadanej przez podatnika analizy, to w pierwszej kolejności musi podważyć jej słuszność i przedstawić argumenty przemawiające za jej niepoprawnością – podkreślają ekspertki MDDP – Agnieszka WalskaMarta Olejniczak.

******

#WIĘCEJ na ten temat w dzienniku Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art39055251-szerokie-mozliwosci-wykorzystania-analiz-cen-transferowych.