Termin CIT-8 przesunięty dla wszystkich podatników

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieli dodatkowe dwa miesiące na złożenie rocznego zeznania podatkowego i rozliczenie podatku dochodowego. Podatnicy będą zobowiązani do rozliczenia podatku dochodowego za 2019 r. do 31 maja 2020 r.

W przypadku podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy podatkowej oraz w odniesieniu do organizacji pozarządowych, których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów uzyskanych w rozliczanym roku podatkowym, termin do złożenia zeznania rocznego zostanie przesunięty do 31 lipca 2020 r.

Projekt rozporządzenia w chwili wysyłania niniejszego alertu nie był jeszcze dostępny.

_______

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani rozwiązaniami zaproponowanymi w ramach tarczy antykryzysowej, prosimy o kontakt z Bartoszem Głowackim, bartosz.glowacki@mddp.pl
_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl