Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe dopiero od 1 lipca 2024 r., lecz już teraz podatnicy mogą zapoznać się z docelową strukturą logiczną e-faktury FA(2) i z niej korzystać.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o VAT, faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur. Powyższe za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Natomiast wzór faktury jest udostępniany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Tym samym można stwierdzić, że faktura ustrukturyzowana jest szczególnym rodzajem faktury, który musi zostać wystawiony w określony w ustawie sposób i w określonej formie – w formie elektronicznego dokumentu zgodnego ze wzorem opublikowanym przez ministra finansów wystawianego za pomocą oprogramowania interfejsowego. Jest to zatem kolejny, równorzędny typ faktury (obok elektronicznych i papierowych), który może funkcjonować w obrocie gospodarczym, a od 1 lipca 2024 r. stanie się podstawowym rodzajem faktury, stosowanym obowiązkowo przez podatników, z pewnymi nielicznymi wyjątkami.

******

#WIĘCEJ w artykule Krzysztofa Jarosa w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://www.gazetaprawna.pl/biuro-rachunkowe/artykuly/9289015,to-koniecznie-trzeba-wiedziec-o-fakturach-ustrukturyzowanych.html.