TP on tour

Niezbędnik CFO. Ceny transferowe

Gdańsk / 12 października 2023

Olivia Business Centre Sky Club, Aleja Grunwaldzka 472C

Udział bezpłatny

 • Dlaczego analiza cen transferowych to najważniejsze narzędzie obrony na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej?
 • Jak poznać czy moja analiza cen transferowych jest wysokiej jakości?
 • Gdzie, poza cenami transferowymi, mogę wykorzystać posiadane benchmarki?
 • Jakie obecnie wymogi stawiane są płatnikom przy rozliczeniach podatku u źródła w przypadku transakcji z zagranicznymi podmiotami powiązanymi?
 • W jaki sposób polski podmiot powinien przygotować się przed dokonaniem płatności za granicę, aby zminimalizować ryzyka wynikające z przepisów o podatku u źródła?
 • Jak pozytywnie przejść procedury wymagane do braku poboru podatku przy płatnościach przekraczających 2 mln zł?
 • Z jakimi wyzwaniami najczęściej muszą mierzyć się nasi Klienci?
 • Q&A: dodatkowe pytania i odpowiedzi.

9:00 – 9:30 | Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa

9:30 – 10:30 | Część I

10:30 – 10:45 | Przerwa kawowa

10:45 – 11:45 | Część II

Marta Klepacz

Starszy Menedżer
marta.klepacz@mddp.pl
+48 533 889 036

Jacek Wojtach

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
jacek.wojtach@mddp.pl
+48 600 389 333

Daria Górka

Menedżer | Doradca podatkowy
daria.gorka@mddp.pl
+48 503 971 849

 • Kadry zarządzającej spółką,
 • Dyrektorów finansowych, managerów ds. podatków, kontrolerów finansowych, głównych księgowych,
 • Osób w działach podatkowych i finansowych zajmujących się m.in. kwestiami z zakresu cen transferowych.
 • Zapoznanie się z najnowszymi trendami w kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych.
 • Poznanie praktycznych sposobów zarządzania ryzykiem kontroli.
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron posiadanych benchmarków.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertom.
 • Prezentacja ze spotkania dla wszystkich uczestników.

***

Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Paulina Berska, e-mail: paulina.berska@mddp.pl