Trzeba regularnie analizować warunki transakcji finansowych na rynku

Sytuacja ekonomiczna związana ze wzrostami stóp procentowych oraz wysoka inflacja spowodowały zwiększenie liczby transakcji finansowych realizowanych przez podmioty powiązane. Zmiany w gospodarce mogą wpływać na warunki tych transakcji.

W obecnej rzeczywistości gospodarczej rośnie znaczenie wewnątrzgrupowych transakcji finansowych. O tym, dlaczego coraz więcej spółek decyduje się na finansowanie od podmiotu powiązanego zamiast od zewnętrznej instytucji finansowej piszą Agnieszka Krzyżaniak oraz Sylwia Syczewska w swoim artykule dla Rzeczpospolitalink