TSUE rozstrzygnie, komu należy się VAT od przemycanych papierosów

Czy VAT od importu nielegalnych pozaunijnych papierosów powinien być zapłacony w pierwszym unijnym kraju, do którego one trafiły? Czy może jednak w państwie, w którym wykryto nadużycie?

O powyższą kwestię spytał niemiecki sąd. Sprawa dotyczy opodatkowania papierosów przemyconych zza wschodniej granicy do Polski, skąd następnie zostały one odsprzedane w szarej strefie niemieckiemu podmiotowi.

Chodzi o Polaka, który we wrześniu 2012 r. nabył na targowisku w Słubicach 43 760 papierosów opatrzonych wyłącznie ukraińskimi i białoruskimi banderolami. Następnie przewiózł papierosy do Niemiec, nie informując o tym urzędników celnych. Z kolei w październiku 2012 r. próbował je sprzedać nabywcy z okolic Brunszwiku. Podczas ich przekazania został aresztowany, a papierosy zostały zabezpieczone i zniszczone.

Agnieszka Kisielewska, partner, doradca podatkowy, zauważa, że „Naruszenie obowiązków ustanowionych w unijnych przepisach celnych wykryto w Niemczech. Wprawdzie do samego naruszenia doszło w Polsce, ale towar został przewieziony do innego państwa członkowskiego, w którym miał być on przedmiotem konsumpcji. Dlatego w mojej ocenie VAT od importu należy się temu drugiemu państwu”.

Ekspertka zwraca również uwagę na inne wyroki TSUE odnoszące się do podobnych zdarzeń, np. z 10 lipca 2019 r. (sygn. C-26/18) czy z 3 marca 2021 r. (C-7/20).

Tym samym specjalistka podkreśla, że „Okoliczność pierwszej sprzedaży papierosów na słubickim targowisku rzuca jednak cień wątpliwości co do tego, czy powyższe orzecznictwo może być stosowane w najnowszej sprawie. Nie można więc wykluczyć, że w tym wypadku TSUE orzeknie na korzyść Polski, czyli uzna fakt pierwszej sprzedaży w naszym kraju i brak rzeczywistej konsumpcji papierosów w obu państwach”.

___

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8664278,tsue-vat-od-przemycanych-papierosow.html.