Utrzymanie obniżonych stawek VAT – Tarcza Antyinflacyjna

W ramach walki z wysoką inflacją i próbą powstrzymania wzrostu cen rząd utrzymał czasowe obniżenie stawek VAT do 31 października 2022 roku. Planowane jest jednak kolejne wydłużenie działania tzw. Tarczy Antyinflacyjnej – z 31 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, który zakłada m. in. utrzymanie obniżonych stawek VAT. Tarcza Antyinflacyjna obejmuje m.in. obniżenie stawek VAT:
  • do 0%
– na żywność objętą wcześniej 5% podatkiem (w tym na mięso, ryby, produkty mleczarskie, zboża); – na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą, wcześniej opodatkowane 8% podatkiem; – na gaz ziemny, w przypadku którego wcześniej stawka wynosiła 23% VAT
  • do 5% na energię elektryczną i cieplną – obniżka z 23%
  • do 8% na paliwa silnikowe – obniżka z 23%

Znaczenie w VAT

Utrzymanie obniżonych stawek VAT będzie miało wpływ na wszystkich podatników, a w szczególności na tych, którzy działają w sektorach objętych czasowymi obniżkami. W przypadku gdy dokonują oni sprzedaży towarów objętych czasową obniżką stawki VAT do 0%, zmniejsza się ryzyko związane z nieprawidłowym rozliczeniem tego podatku z uwagi na brak uszczuplenia wpływów do budżetu państwa. Niewątpliwie też zwiększy się płynność finansowa firm, które w przypadku sprzedaży lokalnej towarów, do których ma zastosowanie czasowa obniżka stawki VAT, będą miały mniejsze zobowiązanie względem urzędu skarbowego lub będą mogły liczyć na wyższe zwroty podatku. Analogicznie – firmy dokonujące zakupów towarów objętych czasową obniżką VAT nie będą miały zamrożonych środków. Należy jednak pamiętać, że to rozwiązanie jest tymczasowe i firmy powinny być przygotowane na powrót dotychczas obowiązujących stawek.   Autorzy: Kinga Pawłowska