Sukces RE

Uzyskanie pozytywnej decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku u źródła

Zespół MDDP Nieruchomości w składzie Justyna Bauta-Szostak, Piotr Paśko, Sebastian Serowik oraz Justyna Adamska prowadził dla klienta postępowanie, które właśnie zakończyło się uzyskaniem pozytywnej decyzji stwierdzającej nadpłatę w podatku u źródła w kwocie kilkudziesięciu milionów złotych.

Decyzja została uzyskana na rzecz zagranicznej spółki z jednej z czołowych grup z sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej.

Nadpłata powstała w związku z wypłatą dywidendy przez polską spółkę do jej zagranicznego udziałowca.

W trakcie postępowania organ podatkowy badał spełnienie przez zagraniczną spółkę licznych wymogów związanych z coraz to bardziej restrykcyjnymi przepisami w zakresie podatku u źródła zawartymi w polskiej ustawie o CIT.

Po 11 miesiącach skomplikowanego postępowania udało nam się uzyskać pozytywną decyzję naczelnika urzędu skarbowego i zapewnić naszemu Klientowi zwrot nadpłaconego podatku.

Biorąc pod uwagę nowe regulacje, niejednoznaczność nowych przepisów, brak oficjalnych objaśnień ze strony organów podatkowych oraz brak interpretacji podatkowych i orzeczeń sądowych, które zawierałyby szczegółową analizę wymogów w zakresie zwolnienia z podatku u źródła (organy podatkowe odmawiają wydawania interpretacji podatkowych dotyczących tej konkretnej kwestii), płatnicy podatku u źródła coraz częściej praktykują potrącanie podatku u źródła zamiast stosować zwolnienia partycypacyjne. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna na rynku regulowanym, gdzie rolę płatników podatku u źrodła pełnią m.in. domy maklerskie.