galeria handlowa

VAT od galerii handlowych

Zwycięstwem przed NSA zakończyła się słynna sprawa naszego klienta z grupy Echo Prime Properties, dotycząca VAT od galerii handlowych (sygn. akt I FSK 293/17).

Z przyjemnością informujemy, że NSA orzekł w swoim wyroku, że posiadana przez podatnika interpretacja podatkowa powinna go chronić, bowiem stan faktyczny nie uległ żadnym istotnym zmianom, które uzasadniałyby jej uchylenie. Co ważne także, NSA odwołał się do wydanych w grudniu objaśnień podatkowych w sprawie podatku VAT od sprzedaży nieruchomości komercyjnych, wskazując że transakcja tego rodzaju jak w stanie faktycznym sprawy jest w nich zakwalifikowana jako sprzedaż podlegająca VAT, wobec czego nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Pełnomocnikami w tej sprawie, którzy stoczyli zwycięską walkę w imieniu klienta przed NSA byli: Bartosz Bogdański i Tomasz Olkiewicz, których wspierali Alicja Sarna, Tomasz Michalik i Krzysztof Suchorab.

Serdecznie gratulujemy wygranej!