VATowskie last minute | Hot tematy w VAT

12.06.2024 r. | godz. 09:30 – 15:30

Biuro MDDP, ul. Senatorska 18a, 00-082 Warszawa

Koszt udziału: 890 zł netto

Robi się coraz cieplej?

W VAT zawsze jest dużo naprawdę gorących tematów!

Zapraszamy na płatny warsztat stacjonarny “VATowskie last minute – hot tematy w VAT“.

Weź udział i już teraz zapewnij sobie spokojną głowę w okresie urlopowym!

 1. Licencje w VAT
 • istotne czynniki dla ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu licencji na bazie najnowszych stanowisk organów podatkowych
 • moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu licencji na przykładach (licencja na czas określony/ nieokreślony, płatność jednorazowa/ płatność okresowa/ płatność przez określony czas licencji, wpływ usług dodatkowych np. maintenance)
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu licencji na przykładach
 • nabycie licencji od pomiotu zagranicznego
 • stawka VAT z tytułu nabycia licencji
 1. Zaliczki w VAT
 • warunki uznania płatności za zaliczkę, kreującą skutki podatkowe w VAT
 • wpływ zaliczki na obowiązek podatkowy w poszczególnych typach transakcji
 • zaliczki w eksporcie towarów
 • rozliczenie zaliczki otrzymanej przed rejestracją jako czynny podatnik VAT w przypadku dostawy z montażem
 • rozliczenie zaliczki otrzymanej przed zmianą stawki VAT
 • zaliczka a utrata zwolnienia VAT
 • zaliczka przed złożeniem oświadczenia o zastosowaniu zwolnienia VAT przy sprzedaży nieruchomości
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zaliczek na przykładach
 • faktury zaliczkowe po zmianach – zmiana treści faktur zaliczkowych, okoliczności uzasadniające pominięcie wystawienia faktury zaliczkowej
 • przedwczesne wystawienie faktur zaliczkowych
 1. Możliwość odliczania podatku naliczonego bez faktury
 • omówienie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2022 r. w sprawie C-235/21, Raiffeisen Leasing
 • polska praktyka po wyroku TSUE (omówienie interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych)
 • odliczenie VAT bez faktury – szansa czy zagrożenie?
 1. Należyta staranność w VAT
 • odpowiedzialność za puste faktury wystawione przez pracownika w świetle wyroku TSUE z 30 stycznia 2024 r. sygn. C-442/22, w sprawie P sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
 • jak pracodawcy powinni się zabezpieczyć przed ryzykiem wystawienia pustych faktur przez pracowników
 • należyta staranność w kontekście zachowania prawa do odliczenia
 • należyta staranność w transakcjach transgranicznych (transakcje łańcuchowe, stawka 0% z tytułu WDT)
 1. Korekty w VAT
 • Zasady dokonywania korekt in minus z tytułu transakcji lokalnych po stronie podatku należnego i naliczonego, w tym odpowiedź na 5 częstych wątpliwości podatników:
 • zapisy umowne przewidujące zasady obniżenia podstawy opodatkowania a istnienie uzgodnienia
 • czy „wystawienie faktury korygującej” może stanowić uzgodnienie, stanowiące przesłankę do obniżenia podstawy opodatkowania
 • czy dla momentu, w którym podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego, istotny jest moment uzyskania informacji o spełnieniu warunków  dokonania korekty przez nabywcę towarów lub usługi
 • w jaki sposób korygować błędy i pomyłki (np. błędną stawkę podatkową, faktury wystawione na niewłaściwy podmiot oraz faktury wystawione na błędny produkt)
 • czy dla każdego typu transakcji niezbędne jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie
 • Zasady dokonywania korekt in plus z tytułu transakcji lokalnych po stronie podatku należnego i naliczonego (w tym przyczyna pierwotna versus przyczyna wtórna)
 • Zasady dokonywania korekt transakcji transgranicznych (WDT, WNT, import usług, eksport towarów, świadczenie usług poza terytorium kraju)
 • Zasady dokonywania przeliczenia podstawy opodatkowania w przypadku faktur korygujących wystawionych w walucie obcej
 • Faktura korygująca a nota korygująca
 • Zasady rozliczenia bonusów (w tym bonusów pośrednich)
 • Zasady rozliczenia TP adjustment
 • Anulowanie faktury a korekta „do zera”
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników zadane na webinarze Matura z VATu; bieżące pytania i odpowiedzi
 2. Inne kwestie budzące wątpliwości w VAT.
 • Specjalistów ds. podatków, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, księgowych,
 • Osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw podatkowych spółek
 • Członków zarządów spółek.
 • Praktyczne przykłady stosowania przepisów.
 • Możliwość dyskusji i aktywnego zadawania pytań ekspertom.
 • Materiały ze szkolenia dla wszystkich uczestników.
 • Certyfikat uczestnictwa.
 • Poczęstunek, kawa i herbaty – w cenie szkolenia!
 • Koszt udziału w warsztacie wynosi 890 zł netto od osoby.
 • >>> ZNIŻKA! Drugiej i kolejnym osobom z firmy przysługuje zniżka 15%: koszt dla nich to 750 zł netto.
 1. W przypadku potwierdzenia szkolenia prześlemy Państwu wszelkie informacje organizacyjne.
 2. Zapłata następuje poprzez przelew na konto bankowe wskazane na fakturze.

Warsztat MDDP jest płatnym szkoleniem dla klientów i partnerów biznesowych MDDP. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń i odmowy przyjęcia zgłoszenia, szczególnie w przypadku rejestracji osób reprezentujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Marcin Woliński (sprawy organizacyjne)
e-mail:marcin.wolinski@mddp.pl

Joanna Ryś – Bednarczyk

Partner | Doradca podatkowy
Email: Joanna.Rys-Bednarczyk@mddp.pl
(+48) (22) 320 48 40

Julita Brożyna

Starszy konsultant| Doradca podatkowy
Email: julita.brozyna@mddp.pl
(+48) 503 973 694