Wątpliwości w sprawie oświadczenia TP rozwiane!

Brak możliwości złożenia oświadczenia TP – komunikat

Ministerstwo Finansów w dzisiejszym komunikacie wskazało, że do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P, obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest ostatni obowiązujący wzór. Nie zawiera on jednak części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

#WIĘCEJ >> https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/publikacja-formularzy-interaktywnych-tpr-c-4-oraz-tpr-p-4/

Podmioty, które już teraz muszą/chcą złożyć TPR powinny go więc złożyć na dotychczasowej wersji, zamieszczając treść oświadczenia w Sekcji F Dodatkowe informacje.

Skorzystać z tego rozwiązania można tylko do momentu opublikowania nowego wzoru dokumentu elektronicznego Informacji TPR-C oraz TPR-P.

Nowe wersje dokumentów TPR zostaną opublikowane po zakończeniu prac legislacyjnych nad projektami rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie informacji o cenach transferowych. Terminem wskazywanym wstępnie przez Ministerstwo jest koniec czerwca/ początek lipca 2023 r.

***

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli nie wypełnili jeszcze Państwo obowiązków związanych ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych. Chętnie odciążymy Państwa w tym zakresie.

Marta Klepaczmarta.klepacz@mddp.pl

+48 533 889 036

Justyna Kołodziejczykjustyna.kolodziejczyk@mddp.pl

+48 503 972 986

 
 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.