Niepewne losy VAT od dotacji do samorządowej ekologii

Unijny trybunał rozstrzygnął wczoraj w dwóch wyrokach, czy gminy powinny doliczać VAT przy montażu systemów odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do mieszkańców oraz przy usuwaniu azbestu z nieruchomości.

Jak się okazuje, na oba te rodzaje inwestycji gminy pozyskują dofinansowania z UE lub z krajowych funduszów, co może mieć znaczące skutki finansowe po orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości UE. Zdania co do opinii są podzielone, a jedna z nich twierdzi, że samorządy nie tylko nie powinny były płacić w tym zakresie podatku należnego, lecz także nie miały prawa do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur przy tego rodzaju inwestycjach (np. dokumentujących koszty prac budowlanych, projektowych, transportu, promocji itp.).

Według Janiny Fornalik, doradcy podatkowego i partnera w MDDP, należy się skupić na tym, że w konsekwencji nieścisłości część gmin uznawała, że działa w tym zakresie jako podatnik VAT, i opodatkowała dotacje, co było zgodne z dominującą linią interpretacyjną organów podatkowych, potwierdzoną dodatkowo w odpowiedzi wice ministra finansów na jedną z interpelacji poselskich z 2020 r. Natomiast pozostała część gmin nie opodatkowała dotacji.

#WIĘCEJ na temat rozliczeń VAT od dotacji do samorządowej ekologii z komentarzem Janiny Fornalik w artykule Dziennik Gazeta Prawna