WEBINAR - Praca w dobie epidemii - przystosowanie miejsca pracy i struktury zatrudnienia do nowych warunków

Epidemia koronawirusa wprowadziła ogromne zmiany w wielu branżach, zarówno w kwestiach biznesowych, jak i w samej organizacji pracy. Część firm rozpoczęła powroty do biur, kolejna część przygotowuje się do tego, jednak system pracy, który jest przed nami, znacząco będzie różnił się od tego sprzed rozpowszechnienia się COVID-19.

Jak dobrze zarządzać firmą w nowej rzeczywistości i przygotować organizacje i pracowników do bezpiecznego powrotu? Postępowanie w ramach reorganizacji dotychczasowych struktur? Jakie skutki podatkowe niosą za sobą nowe wdrożenia?

Na te pytania odpowiedzą eksperci MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy oraz MDDP Olkiewicz i Wspólnicy podczas webinaru już 29 czerwca.

W programie spotkania

1.   Praca zdalna i stacjonarna w dobie epidemii COVID-19

 • procedury BHP w dobie epidemii
 • bezpieczna praca zdalna
 • pakiety świadczeń dla pracowników wykonujących pracę zdalną lub powracających do pracy (np. zapomogi losowe, wyższe diety, refundacja kosztów pracy zdalnej, świadczenia BHP, opieka medyczna, transport do zakładu pracy, PIT, ZUS)
 • środki Funduszu Socjalnego i innych funduszy – wsparcie w zakresie obciążeń (PIT, ZUS)
 • świadczenia na rzecz współpracowników (umowy cywilnoprawne, współpracownicy B2B) – identyfikacja konsekwencji podatkowych dla spółki i współpracowników2.   Co po Tarczy – reorganizacja struktury zatrudnienia
 • porozumienia z reprezentacją pracowników
 • restrukturyzacja zatrudnienia w oparciu o indywidualne porozumienia z pracownikami i wypowiedzenia zmieniające
 • zwolnienia grupowe i zwolnienia monitorowane
 • możliwość reorganizacji ram współpracy w zakresie umów cywilnoprawnych
 • identyfikacja skutków podatkowych (PIT, ZUS)  zróżnicowanych pakietów świadczeń na rzecz pracowników objętych restrukturyzacją (np. odprawy, wypłaty odszkodowań, wsparcie outplacementowe)
 • ocena możliwości prawnych i skutków podatkowych zmiany dotychczasowej podstawy prawnej współpracy (np. umowy cywilnoprawne, B2B)
Prelegenci

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter