Wizualizacja e-faktury nie może wprowadzać w błąd

Kwestia zawartości wizualizacji e-faktury z pewnością zyska na znaczeniu w chwili, gdy korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe. Wyjaśnienie tej kwestii jest jednak istotne już na etapie przygotowań do wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Na czym polega problem?

Faktury ustrukturyzowane są wystawiane w formacie XML, na podstawie określonego schematu XSD opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Udostępnienie ich poza KSeF wymaga zaś dokonania wizualizacji plików XML w czytelnym dla odbiorcy formacie. Brak jest jednak uregulowań odnośnie do zakresu danych na wizualizacjach faktur.

Magdalena Krzemińska, menedżer w zespole VAT w MDDP, zwraca uwagę, że:

Struktura logiczna e-faktury dopuszcza możliwość zawarcia dodatkowych informacji w polu DodatkowyOpis lub DodatkoweInfo, natomiast nie ma możliwości dodania do faktury załączników, np. w postaci rozliczenia godzin pracy pracownika czy protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych prac. W takiej sytuacji podatnik może przekazać taki załącznik poza KSeF (np. drogą e-mailową) bądź też zawrzeć w treści faktury zewnętrzny link, dzięki któremu nabywca będzie mógł bezpośrednio pobrać niezbędne pliki.

******

#WIĘCEJ w Dzienniku Gazecie Prawnej >

https://www.gazetaprawna.pl/biuro-rachunkowe/artykuly/9289027,mf-wizualizacja-e-faktury-nie-moze-wprowadzac-w-blad.html.