Wpływ potencjalnego kryzysu na rozliczenia wewnątrzgrupowe

Obecny kryzys, spowodowany epidemią COVID-19, niewątpliwie będzie miał długofalowe skutki. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że dzisiejsza sytuacja epidemiologiczna i gospodarcza sprawi, że grupy kapitałowe będą zmuszone do zmiany swoich polityk cen transferowych.

Spadek lub całkowity brak przychodów, spowodowany wstrzymaniem działalności operacyjnej, problemy z dostawami materiałów czy surowców, problemy z płatnościami po stronie klientów sprawią, że grupy kapitałowe, analogicznie jak podczas kryzysu w latach 2008-2009, będą poszukiwały oszczędności i wolnych środków finansowych. To może doprowadzić m.in. do zmian zasad rozliczania transakcji wewnątrzgrupowych w trakcie 2020 roku, których głównym celem będzie obniżenie poziomu zysków (marż) realizowanych przez poszczególne podmioty i zmiana alokacji zysków w ramach grupowego łańcucha wartości dodanej.

Wszystkie potencjalne zmiany w modelach rozliczeń powinny być szczegółowo przeanalizowane pod kątem ich zgodności z przepisami o cenach transferowych. Warto mieć na uwadze, że wszelkie zmiany w rozliczeniach, które będą dokonywane w trakcie 2020 roku, będą musiały zostać odpowiednio uzasadnione zarówno z perspektywy biznesowej jak i z perspektywy ich rynkowości. Dodatkowo, jeśli w ramach grup poszczególne operacje (działalności) będą wygaszane, przenoszone czy konsolidowane, będzie to wymagało szczegółowej analizy pod kątem uznania tych działań za restrukturyzacje z perspektywy cen transferowych, co nieodłącznie będzie wiązać się z kwestią istnienia bądź nie zasadności wystąpienia dodatkowego wynagrodzenia jakim jest tzw. exit payment.

Mając na uwadze powyższe niezmiernie ważne jest, aby wszystkie zmiany w relacjach i rozliczeniach wewnątrzgrupowych poprzedzone były gruntowną analizą pod kątem ich potencjalnych skutków podatkowych. Warto na bieżąco gromadzić wszelkie dokumenty, analizy i opracowania, które będą potwierdzać biznesową racjonalność dokonywanych zmian. Pozwoli to na ich odpowiednie opisanie i uargumentowanie w dokumentacji cen transferowych za 2020 rok, co w kontekście konieczności potwierdzenia przez członków zarządu rynkowości rozliczeń wewnątrzgrupowych w oświadczeniu składanym za 2020 rok pod kątem odpowiedzialności karno-skarbowej, wydaje się niezmiernie istotne.

Na koniec warto dodać, że niektóre grupy kapitałowe, w związku z przesunięciem terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego za 2019 rok na koniec maja 2020 r. mogą próbować dostosowywać zakładaną rynkową zyskowność poszczególnych podmiotów do ich sytuacji gospodarczej wynikającej z pandemii zmniejszając bądź zwiększając zakładaną zyskowność w ramach przedziału rynkowego z analizy porównawczej. Jeśli takie ruchy będą wykonywane w odniesieniu do polskich podmiotów, warto sprawdzić przed końcem maja, czy rzeczywiście ich finalna rentowność za 2019 rok jest na poziomie rynkowym. Jest to o tyle ważne, że rentowność ta jak i rynkowe przedziały, będące wynikiem analiz porównawczych, będą raportowane w sprawozdaniu TP-R już we wrześniu 2020 roku.

_______

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Renata Dłuska renata.dluska@mddp.pl tel. + 48 322 68 80 ; lub

Magdalena Marciniak magdalena.marciniak@mddp.pl tel. + 48 322 68 84
_______

W MDDP powołaliśmy również KORONAWIRUSOWY ZESPÓŁ KRYZYSOWY złożony z ekspertów służących pomocą we wszystkich obszarach działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne związane z koronawirusem i śledzimy zalecenia odpowiednich władz, które mogą mieć wpływ na sytuację biznesu.

Pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres: covid19@mddp.pl albo bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia:

Podatki Bartosz Głowacki tel:+48 603 980 382, e-mail:bartosz.glowacki@mddp.pl
Prawo pracy Wiktoria Cieślikowska tel:+48 22 376 52 97, e-mail:wiktoria.cieslikowska@mddp.pl
Dane osobowe Daniel Michalski tel:+48 22 376 52 02, e-mail:daniel.michalski@mddp.pl
Zatory płatnicze, upadłości i restrukturyzacje Bartłomiej Sadura tel:+48 737 883 705, e-mail:bartlomiej.sadura@mddp.pl
Kontrakty handlowe Aleksandra Grabarska tel:+48 22 376 52 20, e-mail:aleksandra.grabarska@mddp.pl
Corporate Finance Łukasz Zabłocki tel:+48 22 320 48 52, e-mail:lukasz.zablocki@mddp.pl
E-sprawozdania, sprawozdania Magdalena Michniewicz tel:+48 502 413 975, e-mail:magdalena.michniewicz@mddp-outsourcing.pl
Prowadzenie ksiąg rachunkowych Agnieszka Tyczyńska-Osińska tel:+48 504 120 116, e-mail:agnieszka.tyczynska-osinska@mddp-outsourcing.pl
Płace Barbara Kochańska-Mierzejewska tel:+48 516 281 916, e-mail:barbara.kochanska-mierzejewska@mddp-outsourcing.pl
Pliki do pobrania