Wskaźniki finansowe jako wynik transakcji

Podatnicy realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi, muszą dokonać weryfikacji rynkowego poziomu wynagrodzenia. W zależności od wybranej metody konieczne może okazać się wykazanie w formularzu TP-R wskaźnika finansowego wybranego do weryfikacji rynkowego poziomu ceny transferowej wraz z jego poziomem na transakcji kontrolowanej i w wynikach analizy.

W rozporządzeniu w sprawie informacji o cenach transferowych przedstawiono wzory piętnastu najpopularniejszych wskaźników finansowych opartych zarówno o przepisy o rachunkowości, jak i standardy międzynarodowe.

Katalog ten nie jest jednak zamknięty, istnieje również możliwość zaraportowania innego wskaźnika niż te, bezpośrednio wskazane przez ustawodawcę. Podatnik staje więc przed wyborem, jaki wskaźnik będzie najodpowiedniejszy do zweryfikowania rynkowego poziomu rentowności na transakcji kontrolowanej.

#WIĘCEJ na ten temat piszą Natalia RutkowskaMartyna Leszczyńska w artykule dla Rzeczpospolitej > https://www.rp.pl/podatki/art38750271-wskazniki-finansowe-jako-wynik-transakcji