Wyceny na potrzeby rachunkowe w cenach transferowych

 

Jednym z kluczowych elementów dokumentacji cen transferowych, a tym samym najbardziej czasochłonnym oraz trudnym do przygotowania, jest analiza cen transferowych. Polskie przepisy wskazują pięć standardowych metod, które mogą zostać zastosowane w celu weryfikacji cen transferowych.

 

Podatnicy nie są zobligowani do wykorzystania wyłącznie wymienionych w przepisach metod. W przypadku, gdy nie jest możliwe lub odpowiednie zastosowanie żadnej z nich, w celu weryfikacji rynkowości realizowanych rozliczeń, podatnik może wybrać inną metodę, najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach. Przykładem mogą być tutaj techniki wyceny.

Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy podmiot przygotowuje wyceny – na przykład w celach rachunkowych. Po dokładnej weryfikacji może okazać się, że sporządzona wycena będzie również przydatna w kontekście obowiązków związanych z cenami transferowymi. Pozwoli to uniknąć podatnikowi poniesienia podwójnych kosztów związanych z przygotowywaniem dwóch odrębnych dokumentów.

 

***

#WIĘCEJ w artykule Natalii RutkowskiejMartyny Leszczyńskiej w dzienniku Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art40150111-wyceny-na-potrzeby-rachunkowe-w-cenach-transferowych.