Wydatek na auta to wartość brutto

Podstawa opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków w odniesieniu do samochodów osobowych wykorzystywanych również do celów prywatnych obejmuje także 50 proc. VAT.

W lutym 2023 r. spółka wystąpiła do fiskusa o wyjaśnienie wątpliwości podatkowych w tzw. estońskim CIT. Wskazała, że od 1 stycznia 2022 r. podlega opodatkowaniu CIT właśnie w ramach tego tzw. systemu estońskiego, czyli ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. Zajmuje się sprzedażą i serwisem samochodów za pośrednictwem prowadzonych salonów samochodowych. Spółka zapytała m.in., czy podstawa opodatkowania ryczałtem z tytułu ukrytych zysków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez pracowników i wspólników do celów mieszanych obejmuje 50 proc. podatku naliczonego, który spółka odlicza na gruncie VAT? Sama jednak uznawała, że połowa odliczenia VAT nie powinna być brana pod uwagę przy rozliczeniu estońskiego CIT.

W tej akurat kwestii fiskus był jednak przeciwnego zdania. Przypomniał, że zgodnie z ustawą o rachunkowości cena nabycia czy też koszt są pomniejszane o VAT w przypadku, gdy podlega on odliczeniu na podstawie odrębnych przepisów. Natomiast wydatek jest ujmowany w księgach rachunkowych w kwocie brutto.

Jakie stanowisko zajął sąd w tej sprawie?

Jaka jest opinia eksperta MDDP – Łukasza Kosonowskiego – na ten temat?

*******

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita >

https://www.rp.pl/podatki/art39021111-wydatek-na-auta-to-wartosc-brutto.