Dla powstania stałego miejsca prowadzenia działalności podatnik powinien dysponować nie tylko odpowiednią strukturą charakteryzującą się wystarczającą stałością, lecz także, aby ta struktura umożliwiała wykorzystywanie nabywanych usług do własnych potrzeb tego stałego miejsca. W komentowanym wyroku NSA zadał pytanie: czy zagraniczny usługobiorca nabywa usługi poprzez jego “stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” i dla potrzeb tego miejsca (skonsumowania tych usług w tym miejscu), czy też nie. Konsumpcja nabytych usług w Polsce miałaby więc istotne znaczenia dla określenia, czy w Polsce powstaje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Szerszy komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.5.2022 r., I FSK 968/20 w komentarzu Iwanny Lewko na łamach numeru 4/2022 Monitora Podatkowego

 

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]