Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2.6.2022 r., I FSL 1833/19 (dalej: wyrok NSA)- Komentarz

Komentowany wyrok nie jest korzystny dla podatników, ale zarazem nie jest również zaskakujący w świetle dotychczasowego orzecznictwa NSA w zakresie usług związanych z usługami finansowymi i wpisuje się w, można powiedzieć, utrwaloną już linię orzeczniczą, ściśle interpretującą zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy VAT.

Przepis, którego dotyczy omawiany wyrok wprawdzie został uchylony z dniem 1 lipca 2017 r., jednakże płynące z niego konkluzje mają znaczenie dla podatników wykonujących podobne usługi również w obecnym stanie prawnym, gdyż pomimo uchylenia art. 43 ust. 13 ustawy VAT, usługi pomocnicze do usług finansowych mogą korzystać ze zwolnienia z VAT w oparciu o dorobek orzeczniczy TSUE. Trybunał jednak podchodzi dość restrykcyjnie do kwestii uznania za zwolnione usług stanowiących element usług finansowych i ubezpieczeniowych, interpretując zwolnienie dla tego typu usług dość ściśle i zawężająco.

Szerszy komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2.6.2022 r., I FSL 1833/19 w komentarzu Krzysztofa Jarosa na łamach numeru 4/2022 Monitora Podatkowego

 

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]