Maksymalna grzywna, którą sąd będzie mógł wymierzyć za przestępstwo skarbowe, wyniesie 33 503 040 zł w pierwszej połowie 2023 r. i aż 34 560 000 zł w drugiej połowie. W szczególnych przypadkach będzie mogła wynieść nawet ponad 50 mln zł.

– Wysokość maksymalnej grzywny ma przede wszystkim spełniać cel prewencyjny. Powinna odstraszać podatników od podejmowania działań zagrożonych takimi karami – mówi Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych MDDP.

Więcej w artykule w Dzienniku Gazecie Prawnej: LINK