Jest reakcja Ministerstwa Finansów na zarzuty niekonstytucyjności przepisów w sprawie rozliczania pracowniczych wynagrodzeń. Zasady obliczania zaliczek na PIT przenosi z rozporządzenia do ustawy.

Anna Misiak, doradca podatkowy, partner w MDDP

Do projektu nowelizacji ustawy o PIT przeniesiono rozwiązania uregulowane w rozporządzeniu z 7 stycznia 2022 r. w sprawie poboru zaliczek. W efekcie płatnicy będą musieli obliczać zaliczki osób otrzymujących wynagrodzenie do 12 800 zł według dwóch reguł: przepisów obowiązujących w 2021 r. i Polskiego Ładu. Następnie zastosują rozwiązanie, które daje podatnikowi wyższą kwotę netto w trakcie roku. Ministerstwo Finansów przyznaje w ten sposób, że rozporządzenie nie miało wystarczającej mocy prawnej, by nakładać na płatników tego typu obowiązki, i że Polski Ład skutkowałby niższym netto w trakcie roku. To kolejna nakładka niedająca jeszcze żadnej gwarancji, że w rozliczeniu rocznym netto pracownika będzie nie mniejsze lub wyższe niż w 2021 r. To porządkowanie przez skomplikowanie.

#WIĘCEJ w artykule z komentarzem Anna Misiak w artykule na łamach Rzeczpospolitej – link.

Źródło: Rzeczpospolita
Ekspert: Anna Misiak