Zabezpieczenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT

Przedmiotem decyzji o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego na podstawie art. 33 ordynacji podatkowej nie może być dodatkowe zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 112c ustawy o VAT.

Przyjęcie bowiem, że w odniesieniu do dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112c ustawy o VAT, zawsze istnieje konieczność uwzględnienia zasady proporcjonalności, oznacza konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest zbadanie świadomego udziału podatnika w oszustwie podatkowym.

W tym kontekście  Jakub Warnieło, starszy menedżer, doradca podatkowy w MDDP, zauważa:

Uchwała NSA stanowiła pokłosie coraz częstszej praktyki organów podatkowych polegającej na zabezpieczaniu potencjalnego zobowiązania podatkowego na majątku podatnika przed wydaniem ostatecznej decyzji podatkowej. W ramach postępowań dotyczących podatku od towarów i usług, organy podatkowe nie tylko dokonywały zabezpieczenia kwoty głównej zobowiązania podatkowego (oraz odsetek od zaległości podatkowej), ale również dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w przepisach ustawy o VAT (w wysokości 100% przewidzianej dla najpoważniejszych naruszeń przepisów).

Taka praktyka organów podatkowych wzbudziła bardzo istotne wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych (powstały dwie różne linie interpretacyjne sądów). W efekcie jeden ze składów orzekających NSA uznał, że konieczne jest wydanie uchwały, która dałaby odpowiedź na pytanie, czy w ramach wydania decyzji zabezpieczającej dotyczącej dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112c ustawy o VAT, organ podatkowy ma obowiązek uprawdopodobnienia świadomego udziału podatnika w oszustwie podatkowym w ramach tak zwanej karuzeli podatkowej.

NSA w komentowanej uchwale poszedł o jeden krok dalej i stwierdził, że organy podatkowe w ogóle nie mają możliwości zabezpieczenia na majątku podatnika ewentualnego dodatkowego zobowiązania podatkowego. Takie rozstrzygnięcie NSA zasługuje na aprobatę.

***

#WIĘCEJ w Monitorze Podatkowym >>

https://www.beck.pl/ksiazka/monitor-podatkowy/.

*Komentarz eksperta do uchwały NSA z 29 maja 2023 r., sygn. I FPS 1/23.