Zadania księgowych w cenach transferowych

Zadania, przed jakimi stawiani są księgowi w kontekście weryfikacji obowiązków cen transferowych, są często dużym wyzwaniem. Prawidłowe określenie tych obowiązków jest niezbędne do zabezpieczenia interesów firm i członków zarządu, aby uniknąć problemów podatkowych.

W trakcie prac w tym zakresie księgowi powinni postępować w określony sposób, rozpoczynając od skompletowania list podmiotów powiązanych i podmiotów zlokalizowanych w rajach podatkowych, z którymi podmiot realizował transakcje w danym roku. W następnym etapie konieczne jest określenie wartości transakcji i sprawdzenie, czy przekraczają one progi istotności. Nie można również zapominać, że wśród przeprowadzanych transakcji mogą znajdować się transakcje nietypowe, które także mogą podlegać obowiązkom. Ostatnim krokiem weryfikacji obowiązków jest zorientowanie się w ewentualnych zwolnieniach, ostatecznych obowiązkach i terminach na ich realizację.

Proces weryfikacji obowiązków w zakresie cen transferowych jest złożony i wymaga nakładu pracy, jednakże przeprowadzony w prawidłowy sposób pozwala na uchronienie się przed grożącymi sankcjami.

*****

#WIĘCEJ w artykule Natalii RutkowskiejPawła Szlachetko w dzienniku Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art39688731-zadania-ksiegowych-w-cenach-transferowych.