Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów usług pośrednictwa

Pośrednik działający na podstawie umów zawierających liczne cechy charakterystyczne dla umów agencyjnych i umów pośrednictwa handlowego, który oferuje do sprzedaży określone towary może podejmować działania, a nawet zespoły czynności o charakterze zbliżonym do usług np. doradczych, reklamowych, badania rynku czy przetwarzania danych, co nie oznacza jednoznacznej konieczności zastosowania limitów określonych w art. 15e ust. 1 pkt. 1 ustawy o CIT.

Szerszy komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.07.2022 r., II FSK 3147/19 w komentarzu Niny Walczyk na łamach numeru 4/2022 Monitora Podatkowego

 

 

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]