Zapraszamy do przekazywania uwag do objaśnień MF do przepisów o cenach transferowych

Szanowni Państwo,
od 1 stycznia 2021 r. przepisy w zakresie cen transferowych dotyczą prawie wszystkich podatników – także tych, którzy nie realizują transakcji z podmiotami powiązanymi. Każdy bowiem, kto realizuje transakcje o wartości rocznej powyżej 500 tys. zł, ma obowiązek zweryfikować czy jego kontrahent (także niepowiązany) dokonuje rozliczeń z rajami podatkowymi. W sytuacji, gdy nie uda się dowieść, że kontrahent takich rozliczeń nie realizuje, podatnik ma obowiązek przygotować dokumentację i analizę cen transferowych dla transakcji z takim kontrahentem oraz zaraportować transakcję w formularzu TP-R. Istotne jest to, że taka dokumentacja jest bardziej rozbudowana niż ta przygotowywana dla podmiotów powiązanych.

Przepisy nakładające na podatników bardzo szeroki wachlarz obowiązków weryfikacyjnych i dokumentacyjnych budzą wiele kontrowersji. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień odnoszący się do tych przepisów. Natomiast, z naszego doświadczenia wynika, że podatnicy mają ogromne trudności w jednoznacznym zinterpretowaniu zarówno przepisów jak i objaśnień, a w konsekwencji ustaleniu zakresu swoich obowiązków.

Aktualnie trwają konsultacje projektu tych objaśnień, w których MDDP bierze aktywny udział. Właśnie przygotowujemy swoje uwagi do projektu i zachęcamy Państwa, abyście także Państwo przekazali nam swoje uwagi i praktyczne spostrzeżenia dotyczące projektu objaśnień. W naszej ocenie to niezwykle ważne, aby Ministerstwo Finansów otrzymało od podatników jak najszersze stanowisko, pokazujące realne i praktyczne problemy związane ze stosowaniem tych przepisów. Jest to kluczowe przy finalizacji treści objaśnień – to Państwo jako podatnicy bowiem wiedzą najlepiej, jak w praktyce nowe przepisy wpłyną na prowadzenie działalności biznesowej.

Z uwagą przeanalizujemy Państwa komentarze i zgłosimy je w ramach uwag do MF.

Na Państwa uwagi czekamy do 15 kwietnia br. Mogą je Państwo przesłać poprzez formularz lub zgłosić naszemu ekspertowi: marta.klepacz@mddp.pl