Zasady odliczeń od dochodu darowizn

Czy wpłaty na aukcje, takie jak na rzecz WOŚP można potraktować jako darowizny i odliczyć je od podatku?

Zasady odliczeń od dochodu darowizn przewiduje art. 26 ust. 7 ustawy o PIT i kluczowe jest ich dokumentowanie. Konieczny jest dowód wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub inny jego rachunek w banku, jeśli darczyńca wpłaca pieniądze, natomiast jeśli przekazujemy darowizny niepieniężne, musimy posiadać dowód, z którego jednoznacznie wynika, kto jest darczyńcą, jaka jest wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

„Prawo do pomniejszenia dochodu mają m.in. ci podatnicy, którzy przekazują darowizny na cele pożytku publicznego. Wysokość tych wydatków ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy podmiotu obdarowanego lub jego rachunek w banku” – tłumaczy Karolina Demska.

Na przykładzie działu aukcji jednej z największych polskich platform sprzedażowych, kupujący nie może odliczyć darowizny od swojego dochodu, bo nie przekazuje on darowizny, a faktycznie nabywa przedmiot lub usługę. Według ekspertki podatnik, który dokonuje zakupu na aukcji WOŚP, nie przekazuje darowizny, lecz uiszcza cenę sprzedaży na rzecz sprzedawcy. Nie dokonuje zatem bezpłatnego świadczenia na rzecz WOŚP, nie ma więc prawa do odliczenia wydatku od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

#WIĘCEJ na temat umowy darowizny w artykule Business Insider.