Zbliża się czas na rozliczenie podatku od przerzuconych dochodów

Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, są zobowiązani do rozliczenia podatku od przerzuconych dochodów w zeznaniu CIT za rok 2023 do 1 kwietnia 2024 r. Podatek ten dotyczy niektórych płatności „pasywnych” na rzecz niektórych zagranicznych podmiotów powiązanych. Podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania, rozumianej jako suma przerzuconych dochodów – czyli wydatków pasywnych, o cechach wskazanych w przepisach.  

Zasady rozliczania podatku od przerzuconych dochodów wciąż są niejasne i skomplikowane, a czasu na rozliczenie pozostało niewiele.

Na jakie kategorie wydatków pasywnych zwrócić uwagę?

 • Koszty usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usług o podobnym charakterze (tzw. usługi niematerialne);
 • Wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, takich jak np. prawa autorskie czy licencje;
 • Koszty przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
 • Koszty finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje oraz płatności o podobnym charakterze;
 • Opłaty i wynagrodzenia za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk (tzw. „exit fee”).

Kiedy wystąpi opodatkowanie?

Obowiązek opodatkowania przerzuconych dochodów powstanie, gdy następujące przesłanki  wystąpią łącznie:

 • wymienione wydatki pasywne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów polskiego podatnika i przekraczają 3% sumy kosztów uzyskania przychodów;
 • rzeczywista stawka podatkowa podmiotu zagranicznego stosowana do danego rodzaju płatności jest niższa niż 14,25%;
 • płatności pasywne przekraczają 50% ogółu przychodów zagranicznego odbiorcy płatności;
 • odbiorca płatności przekazuje przychody pasywne na rzecz innego podmiotu oraz zalicza je do kosztów podatkowych lub
  • płatności te obniżają jego podstawę opodatkowania / podatek do zapłaty lub
  • stanowią one zysk do wypłaty np. w formie dywidendy.

Warto wiedzieć

 • Na polskim podatniku ciąży obowiązek wykazania, że podatek nie wystąpił i w tym celu musi zebrać stosowne informacje od powiązanych podmiotów zagranicznych;
 • Podatkowi od przerzuconych dochodów nie podlegają płatności na rzecz podmiotów z siedzibą w UE/EOG, pod warunkiem, że prowadzą one istotną rzeczywistą działalność gospodarczą (posiadają tzw. substancję biznesową);
 • Od podatku od przerzuconych dochodów można odliczyć już zapłacony przez polskiego podatnika podatek u źródła z tytułu ww. płatności pasywnych;
 • Podatek od przerzuconych dochodów jest wykazywany w deklaracji CIT/PD – załączniku do rocznego zeznania CIT-8.

Jak możemy pomóc?

 • Ocena wystąpienia  przesłanek podatku od przerzuconych dochodów, w tym pozycji podatkowej zagranicznych podmiotów powiązanych (weryfikacja – w zależności od uzgodnień – pełna lub ograniczona);
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów poświadczających spełniania  przez podmiot zagraniczny warunki braku  opodatkowania;
 • Zbadanie substancji biznesowej zagranicznego odbiorcy płatności pasywnych z UE lub EOG;
 • Obliczenie ewentualnego podatku do zapłaty przy uwzględnieniu kwot pomniejszających oraz wpomoc przy uzupełnieniu załącznika CIT/PD.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wpływem powyższych regulacji na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Monika Dziedzic

monika.dziedzic@mddp.pl

(+48) 501 104 156

Bartosz Doroszuk

bartosz.doroszuk@mddp.pl

(+48) ) 790 732 266

Sebastian Serowik

Sebastian.serowik@mddp.pl

(+48) 721 763 001